Tag archive for ‘bỏ công chức viên chứ’
Bộ giáo dục sẽ tiến hành bỏ công chức ,viên chức với giáo viên
By thuylt On Friday, May 26th, 2017
0 Comments

Bộ giáo dục sẽ bỏ công chức ,viên chức giáo viên và giảng viên

Theo những vấn đề mới nhất về hội thảo bỏ viên chức và công chức đối với các cán bộ giáo viên và giảng  viên , Bộ trưởng bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ cho rằng More...