Tag archive for ‘Chu Dương’
By thuydt On Monday, May 8th, 2017
0 Comments

Làm phù dâu trong đám cưới Lưu Diệc Phi nổi bật hơn cả cô dâu

“Thần tiên tỉ tỉ” Lưu Diệc Phi vừa gây nhiều chú ý khi nhận lời làm phù dâu trong đám cưới của người bạn thân thời đại học của cô- Chu Dương.   Ngày More...