Tag archive for ‘dề thi THPT 2017’
đề thi THPT
By thuylt On Wednesday, May 17th, 2017
0 Comments

Đề Thi THPT 2017 : Khó với học sinh ,dễ với giáo viên

Theo nhận định của các giáo viên ,đề thi THPT năm nay không khó ,những học sinh lại cho rằng họ không đủ thời gian để làm bài do đề thi quá dài .Do đó đề thi cũng More...