Tag archive for ‘đừng dạy con quá cao siêu’
By thuydt On Saturday, April 1st, 2017
0 Comments

Hãy dạy trẻ con làm bạn và biết ước mơ thay vì làm toán hay lập trình

Đừng tập trung dạy bọn trẻ quá nhiều thứ to tát, hãy tập trung dạy chúng cách mơ ước, cách dám mơ lớn, rồi mơ “tới”. Tôi có con em năm nay 8 tuổi. Ngày nó More...