Tag archive for ‘nghỉ hưu’
By thuydt On Monday, April 24th, 2017
0 Comments

[HOT] Tuổi nghỉ hưu có thể tăng từ năm 2021

Từ 1/1/2021 cứ mỗi năm tăng thêm sáu tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổ Như chúng tôi được biết thì theo dự thảo mới về Bộ Luật Lao động (sửa đổi), More...