Tag archive for ‘tin mới’
Hình ảnh 4 bác sĩ điều dưỡng nhậu bia, mực trong giờ làm được người nhà ghi lại
By linhttt On Monday, July 3rd, 2017
0 Comments

Hòa Bình : 4 bác sĩ điều dưỡng túm tụm nhậu bia trong giờ làm

Tin xã hội : Trong giờ làm, người nhà bệnh nhân đã bắt gặp 4 bác sĩ điều dưỡng đang túm tụm uống bia, mực với nhau trong phòng hành chính Anh Nguyễn Văn T. phản ánh, More...