Tag archive for ‘xác tàu hải thành’
By thuydt On Friday, March 31st, 2017
0 Comments

Hình ảnh tàu Hải Thành 26 bị đâm gãy giữa thân

Hình ảnh tàu hải quân rà quét dưới đáy biển cho thấy tàu Hải Thành 26 bị một cú đâm gần giữa hông, không ảnh hưởng đến nơi chứa dầu. Hình ảnh tàu Hải Thành More...