Tag archive for ‘xâm hại tình dục trẻ em’
By thuydt On Saturday, April 1st, 2017
0 Comments

Cần ‘vòng kim cô’ cho tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Cần ‘vòng kim cô’ cho tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Như chúng ta đã biết thì tội phạm liên quan đến tình dục phải bị cấm vĩnh viễn việc hành nghề liên More...