Hơn 20% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo

Tintuctrongngay.com.vn– Trong báo cáo kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chỉ ra vẫn còn khoảng 21% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt.

Sáng 23-10, Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV bước vào ngày làm việc thứ hai. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Loading...

Tỉ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 ở các huyện nghèo giảm xuống còn dưới 40%. Có 8 huyện thoát khỏi huyện nghèo theo quyết định 30a của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 20% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo

Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập. Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố, mở rộng, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học dân tộc. Chất lượng giáo dục của các trường nội trú được nâng lên.

Hiện nay 100% xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có trường trung học cơ sở, trường tiểu học, hầu hết các xã có trường, lớp học mầm non. Cả nước có 314 trường phổ thông dân tộc nội trú, 975 trường phổ thông dân tộc bán trú, 5 trường đào tạo dự bị đại học dân tộc.

Ông Chiến cho rằng, chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú đã được nâng lên. Hiện nay, 100% xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có trường THCS, trường tiểu học, hầu hết các xã có trường, lớp học mầm non.

Từ năm 2016-2018, trên 400 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trong học tập đã được tuyên dương nhằm tạo sức lan tỏa, động viên học sinh, sinh viên nỗ lực, phấn đấu vươn lên.

Bên cạnh đó, ông Chiến cũng chỉ rõ những hạn chế về chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tuy đã được nâng lên nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp, mức độ tiếp cận các dịch vụ còn nhiều khó khăn. Còn khoảng 21% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt.

Trong khi đó, tại báo cáo thẩm tra đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ biết đọc, biết viết của người dân tộc thiểu số chỉ đạt 79,2% trong khi cả nước là 94,7%”.

Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học THCS đạt 83,9%, THPT chỉ đạt 41,8%. Một số dân tộc có tỷ lệ học sinh THPT và tỷ lệ biết chữ phổ thông thấp. Mạng lưới trường lớp, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, kéo dài qua nhiều giai đoạn nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chính phủ đánh giá, phân tích một cách đầy đủ, sâu sắc hơn thực trạng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi để có cách nhìn toàn diện, chính xác, làm cơ sở cho những đề xuất giải pháp chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn tới.

Loading...

Tags : lenvatinib 4mg Ket qua ngoai hang anh | KQXSMB ! XSMN